Partners

Vår ambition har varit att utveckla själva ryggraden för egenmonitorering, en flexibel plattform som fortsätter utvecklas efter behov och möjligheter. Vi är stolta över att vara där idag, tillsammans med våra partners som är de bästa aktörerna inom sina respektive områden.

Några av ImagineCares partners visas nedan. Vill du också samarbeta med oss? 

Cambio

ImagineCare har sedan sommaren 2022 ett långsiktigt samarbete med Cambio, som gör det möjligt att integrera vår egenmonitorering direkt i vårdinformationssystemet Cosmic. Samarbetet utgör en helhetslösning för modern vård samtidigt som det underlättar vardagen den vårdpersonalen som arbetar med systemen dagligen. 

Evimeria 

ImagineCare erbjuder tillsammans med Evimeria en digital helhetslösning för främst privata vårdgivare genom det ledande privata journalsystemet Webdoc. Samarbetet togs fram som ett sätt att spara tid och underlätta för vårdpersonalen.

Medituner

Imaginecare är sedan 2021 integrerat med AsthmaTuner, tillsammans förbättrar vi idag vården för Östergötlands astmatiker. Genom AsthmaTuners vårdflöde tillgängliggör vi astmavården i regionen och ser till att denna patientgrupp, som ofta är underbehandlade, får rätt vård och rätt uppföljning. 

Medhelp

Vår partner Medhelp är unika i Sverige med sina 300 sjuksköterskor på distans och bland annat 20 års erfarenhet av att driva 1177 åt Region Stockholm. Vårt samarbete grundar sig i en gemensam syn på nära och tillgänglig vård och gör det möjligt att erbjuda patienter monitorering och rådgivning dygnet runt.

Hedda Care

Tillsammans med Hedda Care har vi genom åren utvecklat och erbjudit flera olika moderna lösningar, alltifrån egenmonitorering i mödravården till preventiv företagshälsovård för att tidigt upptäcka tecken på utmattningssyndrom. 

Founda Health

Founda Health är en plattform som kopplar ihop innovativa e-hälsolösningar med sjukhus i Nederländerna. Genom samarbetet kan nu ImagineCares plattform erbjudas för integrerad egenmonitorering till holländska vårdgivare. 

Astma

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies