Han driver Östergötlands digitala hjärtsviktsmottagning

17 October 2023

Peter Fremred är distriktssköterskan som startat en digital hjärtsviktsavdelning med egenmonitorering som nav.

Efter sju år inom kardiologi klappar Peter Fremreds hjärta lite extra för just hjärtan. För två år sedan hittade han ett sätt att sammanföra den kardiologiska erfarenheten med ett annat intresse, digital teknik, genom egenmonitorering. 
Vi måste få vården att räcka till, då behövs digitala verktyg för att faktiskt komma närmare patienterna. Det personliga sitter i mötet, inte i det fysiska rummet.
Idag är Peter distriktssköterska på vårdcentralen Cityhälsan Centrum i Norrköping. Här har han initierat och driver sedan 18 månader tillbaka vad han kallar för en digital hjärtsviktsmottagning, som kommit till tack vare möjligheten med egenmonitorering som finns i region Östergötland.                    
Hjärtsviktspatienter har historiskt sett varit dåligt uppföljda inom primärvården, så när egenmonitorering startades nappade jag direkt. Den här patientgruppen gör stor skillnad att hålla koll på och man kan se tydliga effekter snabbt.

Peter berättar om en av sina första patienter på den digitala hjärtsviktsmottagningen, en man i 75- årsåldern som skrevs in på vårdcentralen efter att nyligen ha legat inlagd med svåra hjärtsviktssymtom. Nu var han på väg mot försämring igen, men genom egenmonitorering fångades detta upp i tid och Peter med kollegor lyckades häva förloppet. Mannen slapp sjukhussängen, och sjukhuset sparade en vårdplats. Sedan den första gången har liknande fall hänt flera gånger, med ett flertal patienter. 

På mina två år med egenmonitorering av hjärtsviktspatienter har ingen behövt åka in akut. Känslan att så tydligt lyckas undvika inläggning för en patient är fantastisk. 

När det gäller hjärtsviktspatienter är vätskeansamling nästan alltid det farligaste. Det första symtomet är plötslig viktuppgång, följt av svullna ben och därefter symtom som andfåddhet. Genom att fånga upp detta i tid med hjälp av egenmonitorering kan vätskedrivande göra att situationen går från farlig till normal nästan omedelbart.                 

Många patienter på Cityhälsans hjärtsviktsmottagning är födda på 30- och 40-talet. Peters erfarenhet är att många i den gruppen tyvärr söker vård alldeles för sent, dels på grund av dålig kunskap om tidiga symtom, dels på grund av att de inte vill störa vården i onödan. Det här kan leda till allvarliga konsekvenser, men genom egenmonitoreringen har det vänt. I början fick Peter in mycket larm och fick coacha patienterna igenom symtomen, men efter några veckor blev det stabilt.      

Plötsligt slogs jag av att det var så lugnt i systemet. Var det något fel? Nej, de mäter ju som de ska och värdena ser bra ut. Det bekräftas också av de blodprover vi tagit under tiden. 

Även andra delar av vårdcentralen har påverkats av egenmonitoreringen. Även om många patienter är dåliga på att söka vård i tid, så finns det också många mångsökare bland patienterna - multisjuka patienter där ett tillstånd påverkar ett annat. 

Jag har hört från flera håll i verksamheten att man efter anslutning till egenmonitorering har slutat höra från patienter som tidigare ringt och kommit in ofta, de får helt enkelt både vård och trygghet ändå.

Något som slagit Peter är den psykologiska faktorn kring egenmonitoreringen. Hur personer med stark oro för sin allvarliga sjukdom nu inte behöver gå via telefonväxeln, utan kan komma fram till Peter direkt. Det här är en särskilt viktig del för Cityhälsan Centrum, som prioriterar psykisk hälsa med sina sex psykologer. 

Allt som rör hjärtat är förknippat med ångest och oro. De här patienterna vet ju om att hjärtsvikt är allvarligt och förknippat med överlevnad. Att få dem att känna trygghet även mellan besöken är kanske min största upplevelse kring egenmonitoreringen och en effekt jag inte hade kunnat förutspå.

Det här är den andra artikeln i intervjuserien “Egenmonitorering i verkligheten”, där ImagineCare pratar med personer med praktisk och klinisk erfarenhet. När egenmonitorering börjar breddinföras och utvecklas till den breda vårdverksamheten behövs lärdomar och inspiration från de som gått först.

Peter F_webb

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies