Användarvillkor

Våra användarvillkor uppdateras den 2 oktober 2023. Nedan är en sammanfattning av de huvudsakliga ändringarna samt möjlighet att läsa användarvillkoren i sin helhet.

Sammanfattning av ändringar till användarvillkor

Den 2 oktober 2023 uppdaterar vi våra användarvillkor för ImagineCare och vår personuppgiftspolicy. Du hittar både de nya och de tidigare användarvillkoren för nedladdning nedan. På denna sida har vi sammanfattat ändringarna.  

I de uppdaterade användarvillkoren har vi framför allt: 

  • Förtydligat förutsättningarna för att kunna använda plattformen och appen, till exempel att användaren måste registrera ett användarkonto och att du som användare använder tjänsten kostnadsfritt. 

  • Justerat vissa skrivningar för att stämma överens med vår nya personuppgiftspolicy (se nedan). 

  • Tydligare beskrivit vad som gäller för uppdateringar av plattformen och appen.  

  • Förtydligat vad som gäller för användarinnehåll som du som användare laddar upp, skapar eller på annat sätt tillgängliggör genom plattformen eller appen. 

  • Justerat skrivningarna om ansvar för att förtydliga vilket ansvar vi har för plattformen och appen. 

  • Tydliggjort vad som gäller för ångerrätt, reklamation och vid en tvist om vi inte skulle vara överens. 

  • Slutligen har vi gjort vissa ändringar och tillägg för att säkerställa att villkoren uppfyller nya lagkrav. 

Läs användarvillkoren giltiga fr.o.m. 2 oktober 2023

Läs användarvillkoren giltiga t.o.m. 1 oktober 2023

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies