Vad är egenmonitorering?

Egenmonitorering, även kallat distansmonitorering eller hemmonitorering, är en digital vårdtjänst där patientens värden mäts löpande i det egna hemmet och automatiskt förs över till vårdgivaren. Det möjliggör en proaktiv och nära vård, där eventuella avvikelser kan upptäckas och hanteras direkt av vården.

Idag lever nästintill varannan invånare i Sverige med en eller flera kroniska sjukdomar, en grupp som fortsätter att växa. Genom ett förebyggande arbetssätt kan sjukvården fånga upp förändringar och hälsoavvikelser hos dessa patienter i tid. Samtidigt kan personer med kroniska sjukdomar, såsom hjärtsvikt och diabetes, ges stöd där tryggheten är som störst – i hemmet.

Hur funkar egenmonitorering?

Patienten ges tillgång till egenmonitoreringen genom sin vårdgivare, till exempel en specialistmottagning eller vårdcentral. Genom bluetooth-uppkopplad medicinsk utrustning, till exempel en blodtrycksmätare, kan patienten mäta sina värden dagligen.

Resultaten syns direkt i appen för både patient och vårdgivare. Genom att regelbundet följa upp resultaten kan vårdpersonalen upptäcka och erbjuda stöd direkt vid eventuell avvikelse. 

Nära vård 

Sverige befinner sig i en stor omställning mot Nära vård. Egenmonitorering är ett viktigt verktyg för detta och innehåller många delar som är viktiga kuggar i Nära vård-omställningen, bland annat:  

  • Fokus på individuella behov och förutsättningar
  • Patienten som medskapare av sin egen vård 
  • Ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt 
  • Jämlik vård och omsorg
  • Kontinuitet och tillgänglighet till vården
  • Ökad trygghet

Sverige har genom Regeringen och SKR en vision att år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i hälso- och sjukvården. Egenmonitorering bidrar till att förverkliga den visionen.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ImagineCare använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies