Om egenmonitorering

Proaktiv vård med digitala verktyg

Egenmonitorering, även kallat distansmonitorering eller hemmonitorering, är en digital tjänst som proaktivt mäter en patients värden i det egna hemmet och automatiskt för över dessa till vårdgivaren.

Idag lever nästintill varannan invånare i Sverige med en eller flera kroniska sjukdomar, en grupp som fortsätter att växa. Genom ett förebyggande arbetssätt kan sjukvården fånga upp förändringar och avvikelser hos dessa patienter i tid. Samtidigt kan människor med kroniska sjukdomar, såsom hjärtsvikt och diabetes, ges stöd där tryggheten är som störst – i hemmet.

Vision e-hälsa 2025

Sverige har genom Regeringen och SKR en vision att år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i hälso- och sjukvården. Egenmonitorering är nationellt prioriterat för att förverkliga visionen.

Hur funkar det?

Patienten ges tillgång till monitoreringen genom sin vårdgivare, till exempel en specialistläkare eller vårdcentral. Genom bluetooth-uppkopplad utrustning, till exempel en blodtrycksmätare, kan patienten mäta sina värden dagligen.

Resultaten syns direkt i appen för både patient och vårdgivare. Genom att regelbundet följa upp resultaten kan hälso- och sjukvårdspersonalen direkt erbjuda stöd vid eventuell avvikelse. 

Egenmonitorering för arbetsgivare

Egenmonitorering gör det möjligt för dig som arbetsgivare att arbeta strategiskt och förebyggande mot stressrelaterad ohälsa bland din personal. Medarbetaren kan löpande rapportera både faktiska och upplevda hälsovärden, vilket ger arbetsgivare möjlighet att tidigt fånga upp medarbetare som är i riskzonen att drabbas av exempelvis utmattning.

Vill du veta mer? 

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies