Hållbarhet

För ImagineCare är hållbarhet en viktig del i verksamheten, vars kärna handlar om att stärka god hälsa och nära vård. Därmed stöttar vår verksamhet i första hand FNs tredje globala hållbarhetsmål God hälsa och välbefinnande, i andra hand även mål nummer tio, Minskad ojämlikhet.

FN globala ma°l

Mål nummer 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande är vår kärnverksamhet. Vi strävar efter att med vår plattform stärka god hälsa i samhället genom bland annat prevention, tidig upptäckt, ökad tillgänglighet och hög medvetenhet. Särskilt ser vi att vår lösning är med och stöttar delmål 3.4 – att ”till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande”, samt delmål 3.8 – tillgänglig sjukvård för alla.

Mål nummer 10: Minskad ojämlikhet

Ett jämlikt samhälle bygger på allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av faktorer så som exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation och ålder. Vi strävar efter att genom data synliggöra vårdbehov och genom detta utgöra ett verktyg för jämlik vård.

Läs mer om de globala målen på globalamalen.se.

Påverkan och ansvar

Förutom hur vi ser att vår plattform stöttar FNs globala hållbarhetsmål ser vi även till vår egen påverkan och det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar vi har som företag.

Miljömässigt ansvar för oss på ImagineCare betyder att vi ska förbruka så lite resurser som möjligt i vår verksamhet där vi fortlöpande ser över arbetssätt och processer för att uppnå en minimal miljöpåverkan. Vår främsta miljöpåverkan idag handlar om logistik och transporter av mätinstrument, exempelvis blodtrycksmätare. Vi försöker därför minimera paketstorlek och emballering samt välja miljövänliga alternativ för paketering och transport.

Socialt ansvar innebär för oss att vara en god samhällsaktör som är drivande i utvecklingen av egenmonitorering och nära vård tillsammans med patienter, vårdgivare, och andra intressenter. Vi tar hänsyn till medarbetares och andra människors hälsa, välbefinnande och lika möjligheter.

Informationssäkerhet är en viktig del av vårt sociala ansvar. Värnande av patienters rättigheter och integritet är en förutsättning för att skapa förtroende. Vi skyddar våra egna, liksom våra patienters, informationstillgångar från obehörig(t) insamling, bevarande, användning, utlämning, ändring och förstörelse enligt rådande lagar och regler. Detta åstadkommer vi genom ändamålsenliga policys, riktlinjer, rutiner och teknisk säkerhet. Du kan läsa mer om vårt arbete inom informationssäkerhet under rubriken Mätenheter och klassificering.

Ekonomiskt ansvar innebär för oss att vi över tid ska säkerställa en finansiellt stabil verksamhet för våra investerare, medarbetare samt för kunder, partners och bolagets övriga intressenter.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ImagineCare använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies