Nära vård – redan idag

Egenmonitorering är en avgörande nyckel för Nära vård, därför har vi byggt vår plattform med utgångspunkt från patientens behov och vårdpersonalens vardag. Framtidens Nära vård är redan här.

Med hjälp av ImagineCare får patienter ökad kontroll över den egna hälsan samtidigt som vårdpersonal kan få mer tid över till det som betyder mest – patienterna. Vårt mål är en trygg sjukvård med ökad tillgänglighet och hälsa samt kortare väntetider och färre inläggningar som resultat. 

ImagineCare har idag Sveriges ledande plattform för egenmonitorering, med två regionala breddinföranden där vi monitorerar invånarna i region Östergötland och region Jämtland Härjedalen inom sjukdomar som bland annat hypertoni, hjärtsvikt, astma, KOL och diabetes. Vi har byggt en levande, hållbar lösning som fortsätter att utvecklas kontinuerligt utifrån regionens, vårdgivarens och patientens behov.

Lena LundgrenFd hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland

Jag är stolt och glad över att vi tar det här steget som möjliggör att östgötarna kan bli än mer delaktiga i sin egen vård. Det vill säga få ökad kontroll över sin sjukdom och själv kunna bidra med det hen kan för att sjukdomen ska mildras och blir mer stabil. Att kunna möta oss i vården på ytterligare ett sätt, så vi mer behovsanpassat kan möta östgöten där den är.

ImagineCare – för vem?

Vår lösning hjälper regionala och privata vårdgivare att ge sina patienter ökad trygghet och en mer tillgänglig vård. Idag har vi fullt utvecklade hälsoflöden för flera av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige, men vår plattform är uppbyggd med en flexibilitet som möjliggör nya och anpassade hälsoflöden utifrån vårdgivarens behov. 

Några av fördelarna med egenmonitorering*

  • Ökad tillgänglighet
  • Ökad patientsäkerhet
  • Ökad kontinuitet
  • Ökad flexibilitet
  • Ökad delaktighet
  • Minskade vårdväntetider
  • Minskade inläggningar och akuta insjuknanden

Allt detta ger stora fördelar för såväl individen som för vårdgivaren och samhället.

*Enligt Socialstyrelsens rapport "Uppdämda vårdbehov" samt erfarenhet från patienter, vårdgivare och regionföreträdare som använt ImagineCares plattform.

Annettesv-scaled
Annette Brodin RampeVD

Vi är stolta över att ha byggt en lösning som gör så stor skillnad för både patient och vårdpersonal - en avgörande nyckel för Nära vård.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies