Sveriges ledande plattform för egenmonitorering

Vår lösning har utvecklats med vårdpersonalen och patienterna i fokus och är en avgörande nyckel i omställningen till Nära vård

ImagineCare erbjuder en ledande digital vårdplattform för monitorering på distans. Patienten mäter sina värden hemifrån med direktkontakt till vårdpersonalen via en app för trygg, personlig och Nära vård.

Vår plattform är utvecklad tillsammans med vårdpersonal och är skalbar för att kunna möta nya behov. ImagineCare är därför en trygg grund för all egenmonitorering och en hållbar lösning för både dagens och framtidens vårdbehov.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en demo
CWA och mobilapp_jan 2024

Egenmonitorering för Nära vård

En god och Nära vård innebär bland annat att utgå från individuella behov, vara hälsofrämjande och preventiv samt bidra till jämlik hälsa och ökad trygghet. Egenmonitorering är därför inte bara ett verktyg, utan en förutsättning, för omställningen till Nära vård.

Vår plattform ger patienter ökad trygghet och kontroll över den egna hälsan samtidigt som vårdpersonalen får mer tid över till det som betyder mest - patienterna. Regelbundna mätningar ger värdefull information och notifikationer vid avvikande värden hjälper vårdpersonalen att prioritera den som behöver snabbast hjälp. Allt medan patienten befinner sig i en trygg hemmiljö.

Egenmonitorering möjliggör den Nära och trygga vård som varje person förtjänar.

Läs mer om hur vi hjälper dig som

Vårdgivare Patient
CWA-sjukskooterska-Isabelle
Pulsoximeter

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer? Här kan du läsa om vår plattform och vår syn på Nära vård.

Mer om ImagineCare


Egenmonitorering - en trygghet

Kommentarer från våra användare
837706
MaggieHjärtsviktspatient

Egenmonitorering gör att jag äntligen känner mig trygg, det går nog inte att beskriva hur viktigt det är. Om jag har förhöjt blodtryck eller har gått upp i vikt så hör min sköterska av sig direkt. Jag vet att jag är sedd och snabbt får hjälp, det gör att jag har tappat min dödsångest.

840122
WiktorSjuksköterska

Astmatiker är en patientgrupp som traditionellt sett alltid varit underbehandlade. Många har accepterat att till exempel alltid vara andfådda, men de kan bli bättre och till och med symtomfria. Egenmonitoreringen hjälper till med det och ger på så sätt friskare patienter.

839619
KatarinaBlodtryckspatient

Hade jag inte haft den här appen, så hade jag inte haft blodtrycksmätaren och jag hade inte haft kontroll på blodtrycket. Det är en trygghet att man vet att någon ser när pulsen är för hög eller för låg, så jag är väldigt glad att ha den.

SvenPatient

Äntligen slipper jag oroa mig för att jag ska behöva lämna mitt hem och istället inrikta mig på egenvård och där ta medansvar för min hälsa.

Linda JakobssonUndersköterska

Jag har många mätvärden att ta ställning till när en patient sätts in på sin blodtrycksmedicin. Det gör det lätt för mig att se om dosen är bra och att utvärdera, om det behövs kontaktar jag en läkare för en justering. Jag når patienten snabbt och enkelt i chatten, och kan där förmedla medicinjusteringar.

LenaPatient

Genom att ha egenvård i hemmet lyckas jag nu stanna i hemmet istället för att behöva ta mig flera mil till närmaste mottagning för vård.

Ann-BrittPatient

ImagineCare har gjort mitt liv så mycket bättre och innehållsrikt då jag nu kan vara i mitt hem och enbart rapportera in mina mätvärden. Jag känner att jag har hjälp även om jag bor hemma.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies