För investerare

Styrelse

Styrelsens ansvar är att säkerställa ImagineCares långsiktiga överlevnad och att tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Peter-webb-280x280
PETER GILLEORDFÖRANDE

Utbildning: Systemvetenskap på Uppsala universitet samt ekonomi och executive MBA från École des Ponts Business School i Paris och Edinburgh

Yrkeskarriär: Drygt 30 år i IT-branschen i ledande positioner på produkt- och tjänsteföretag såsom Oracle, Nexus och Cambio Healthcare Systems

Tidigare styrelseuppdrag: Readsoft, Advenica, Kvalprak

Nuvarande styrelseuppdrag: MSAB, Leanon, XMR Reality

Malin-webb-280x280
MALIN SÖDERLUNDLEDAMOT

Erfaren ledare med över 20 års erfarenhet inom hälsa och IT i större och mindre bolag

Nordisk såväl som internationell affärserfarenhet

Senior rådgivare, HEDI Intelligence AB

Co-chair HIMSS Nordic Community

Head of Sales, CareCom

Tidigare Head of Sales Tieto AB

Johan-webb-280x280
JOHAN BRUNLEDAMOT

25 års erfarenhet från sjukvården, både som läkare och verksamhetschef

20 år som medicinskt ansvarig inom AstraZeneca och medicinsk chef på Pfizer

6 år på Vetenskapsrådet, ämnesområdet medicin och hälsa

2,5 år som medicinsk rådgivare på Läkemedelsindustriföreningen
Styrelseuppdrag inom läkemedelsbranschen

henry
HENRY STÉNSONLEDAMOT

Bred lednings- och styrelseerfarenhet från större och mindre företag

Senior rådgivare, Henry Stenson AB

Volvo Gruppen, EVP Group Communicatons & Sustainability

Brunswick Gruppen, Partner

Tidigare SVP Grupp Kommunikation Ericsson & SAS

Annettesv-1035x800
ANNETTE BRODIN RAMPELEDAMOT

VD på Imaginecare

Investerare och har verkat som rådgivare till ledningsgrupper och styrelseledamöter i flera företag och stiftelser i över 15 års tid

Operativa roller inom process-, energi- och konsultindustrin.

Styrelseledamot i bland annat Poolia AB, Ferronordic Machines AB och Episurf Medical AB

johan
JOHAN FRENCKNERSUPPLEANT

Senior Investeringsansvarig, Tagehus

Professionell investerare med fokus på "start-ups"

20 års erfarenhet inom IT/Finans som grundare/investerare/chef

MSc Ekonomi och MSc Rättsvetenskap

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i ImagineCare syftar till att säkerställa en entreprenöriell, effektiv, och noggrann styrning som möjliggör företagets långsiktiga tillväxt och framgång.

Styrande regelverk

ImagineCare är ett privat bolag med säte i Stockholm, Sverige. Aktiebolagslagen utgör grunden för styrningen av bolaget. De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, vd-instruktionen samt policyer och tillhörande riktlinjer. 

VD:s ansvarsområde

ImagineCares VD ansvarar för att den löpande förvaltningen av företaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ImagineCare använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies