För investerare

Nedan presenteras ImagineCares styrelse samt publicering av viktig information om bolagsstyrning och bolagsstämmor.

Styrelse

Styrelsens ansvar är att säkerställa ImagineCares långsiktiga överlevnad och att tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Peter-webb-280x280
PETER GILLEORDFÖRANDE

Utbildning: Systemvetenskap på Uppsala universitet samt ekonomi och executive MBA från École des Ponts Business School i Paris och Edinburgh
Yrkeskarriär: Drygt 30 år i IT-branschen i ledande positioner på produkt- och tjänsteföretag såsom Oracle, Nexus och Cambio Healthcare Systems
Tidigare styrelseuppdrag: Readsoft, Advenica, Kvalprak
Nuvarande styrelseuppdrag: MSAB, Leanon, XMR Reality

Malin-webb-280x280
MALIN SÖDERLUNDLEDAMOT

Erfaren ledare med över 20 års erfarenhet inom hälsa och IT i större och mindre bolag
Nordisk såväl som internationell affärserfarenhet
Senior rådgivare, HEDI Intelligence AB
Co-chair HIMSS Nordic Community
Head of Sales, CareCom
Tidigare Head of Sales Tieto AB

Johan-webb-280x280
JOHAN BRUNLEDAMOT

25 års erfarenhet från sjukvården, både som läkare och verksamhetschef
20 år som medicinskt ansvarig inom AstraZeneca och medicinsk chef på Pfizer
6 år på Vetenskapsrådet, ämnesområdet medicin och hälsa
2,5 år som medicinsk rådgivare på Läkemedelsindustriföreningen
Styrelseuppdrag inom läkemedelsbranschen

henry
HENRY STÉNSONLEDAMOT

Bred lednings- och styrelseerfarenhet från större och mindre företag
Senior rådgivare, Henry Stenson AB
Volvo Gruppen, EVP Group Communicatons & Sustainability
Brunswick Gruppen, Partner
Tidigare SVP Grupp Kommunikation Ericsson & SAS

Annettesv-1035x800
ANNETTE BRODIN RAMPELEDAMOT

VD på ImagineCare
Investerare och har verkat som rådgivare till ledningsgrupper och styrelseledamöter i flera företag och stiftelser i över 15 års tid
Operativa roller inom process-, energi- och konsultindustrin.
Styrelseledamot i bland annat Poolia AB, Ferronordic Machines AB och Episurf Medical AB

johan
JOHAN FRENCKNERSUPPLEANT

Senior Investeringsansvarig, Tagehus
Professionell investerare med fokus på "start-ups"
20 års erfarenhet inom IT/Finans som grundare/investerare/chef
MSc Ekonomi och MSc Rättsvetenskap

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i ImagineCare syftar till att säkerställa en entreprenöriell, effektiv, och noggrann styrning som möjliggör företagets långsiktiga tillväxt och framgång.

Styrande regelverk

ImagineCare är ett privat bolag med säte i Stockholm, Sverige. Aktiebolagslagen utgör grunden för styrningen av bolaget. De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, vd-instruktionen samt policyer och tillhörande riktlinjer. 

VD:s ansvarsområde

ImagineCares VD ansvarar för att den löpande förvaltningen av företaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies