Personuppgiftspolicy

Vår personuppgiftspolicy ändras den 2 oktober 2023. Nedan är en sammanfattning av de huvudsakliga ändringarna samt möjlighet att läsa policyn i sin helhet.

Sammanfattning av ändringar till personuppgiftspolicy

Vi har tagit fram en helt ny personuppgiftspolicy som ersätter vår tidigare policy. Detta för att vi ska vara ännu tydligare och transparenta med vilka personuppgifter som vi hanterar och för vilka syften, samt om vilka rättigheter som du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

I den nya personuppgiftspolicyn har vi i jämförelse med den tidigare policyn bland annat: 

  • Delat upp informationen i policyn i två lager för att göra policyn enklare att läsa och förstå.  

  • Förtydligat vilka som omfattas av policyn. Policyn täcker dig som användare av vår plattform och app för egenmonitorering, men numera även bland annat personer som besöker våra webbplatser och våra kanaler på sociala medier. 

  • Tydligare beskrivit när vi respektive din vårdgivare ansvarar för insamlingen och hanteringen av dina personuppgifter vid användning av plattformen och vår app. 

  • Förtydligat från vilka källor vi samlar in dina personuppgifter, för vilka syften som vi samlar in och hanterar personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund, hur länge som vi sparar dina personuppgifter för olika syften och med vilka mottagare som vi, om nödvändigt, delar dina personuppgifter och varför.  

  • Beskrivit dina rättigheter enligt GDPR mer utförligt, inklusive när rättigheterna gäller och vilka undantag som finns. 

Läs personuppgiftspolicyn giltig fr.o.m. 2 oktober 2023

Läs personuppgiftspolicyn giltig t.o.m. 1 oktober 2023

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies