Vi har byggt ryggraden för egenmonitorering

Vår ambition har varit att bygga ryggraden för egenmonitorering i både Sverige och globalt. En hög ambition som vår plattform idag möjliggör tack vare full flexibilitet, interoperabilitet och användarvänlighet. Det gör att vi kan ingå partnerskap med de starkaste aktörerna inom sina områden och skapa de bästa möjligheterna för varje patientgrupp, individ och vårdenhet.

Flexibilitet

Vår plattform möjliggör såväl standardiserade som individuella hälsoplaner, där vårdgivaren själv kan avgöra vad som passar bäst. Med de standardiserade flödena finns fördefinierade planer för de stora kroniska diagnoserna, som dessutom kan kombineras för särskilda patientgrupper eller specifikt anpassas utifrån en enskild patients behov och utgöra grunden för nya planer.  

Interoperabilitet

Vi har byggt plattformen för full interoperabilitet, där vi både lagrar och exponerar data enligt öppna standarder för full integrering med exempelvis journalsystem och andra vårdplattformar. Vårdsystem som pratar med varandra underlättar för vårdpersonalen, och i slutänden för patienten. Vi välkomnar och stödjer leverantörer med olika lösningar, för att möjliggöra informationsflödet över hälso- och sjukvårdens ekosystem, läs gärna mer under Samarbeten

Användarvänlighet

Målet när vi utvecklat vår plattform har varit full användarvänlighet för både patient och vårdgivare, det är först då som egenmonitorering kan gör skillnad på riktigt. Därför har vi också utvecklat användarvänligheten ihop med våra nuvarande kunder och med vårdpersonal som redan använder plattformen - där vi tillsammans utgått från både deras och patientens vardag. 

Bild app plus CWA

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies