Egenmonitorering för vårdverksamheten

Vi anser att vården ska styras av behov och inte av rutiner, så att den med störst behov får vård först. Egenmonitorering, även kallat distans- eller hemmonitorering, möjliggör ett patientcentrerat arbetssätt som utgår från individens hälsa, där rutinbesök inte längre behöver ta vårdpersonalens tid utan medicinsk anledning. ImagineCare är en plattform med inbyggt beslutsstöd som kan användas för egenmonitorering av många patientgrupper inom bland annat primärvård, specialistvård, hemsjukvård och slutenvård.

Nära vård på distans

ImagineCare hjälper dig som vårdgivare att hinna se varje patient och individuellt vårdbehov. Egenmonitoreringen underlättar även egenvård och kommunikation med patienten.

Vårdpersonalen notifieras automatiskt i de fall rapporterad hälsodata avviker, eller om patienten inte följer hälsoplanen. Ni kan då ge individanpassat egenvårdsstöd till patienten via chatt eller videosamtal. Notifieringarna delas in i olika prioriteringsgrad som gör att du eller dina kollegor snabbt uppmärksammas på patienter med allvarligare problem. Eftersom systemet bara notifierar när något avviker kan ni känna er trygga med att patienterna mår bra däremellan. Därmed behöver ni inte längre lägga tid på de patienter som mår bra. 

En enkel och pedagogisk design ger en bra överblick för en större patientgrupp. Inbyggt i systemet finns ett beslutsstöd som gör det lättare att fatta beslut om eventuella åtgärder vid avvikande hälsodata. 

Den individuella hälsoplanen upprättas i plattformen av vårdpersonalen när patienten ansluts till tjänsten, därefter kan den redigeras vid behov. Hälsoplanen synliggör vilka flöden patienten är ansluten till, vilka målvärden patienten har och hur ofta personen ska registrera sina mätvärden eller svara på frågeformulär och självskattningar. Hälsoplanen delas med patienten i ImagineCares patientapp.

Exempel på diagnoser som lämpar sig väl för egenmonitorering är högt blodtryck (hypertoni), hjärtsvikt, diabetes, astma och KOL. 

Egenmonitorering - för vilka vårdverksamheter?

Egenmonitorering kan hjälpa din verksamhet oavsett om du jobbar inom primärvård, äldreomsorg, hemsjukvård, specialistvård eller slutenvård. ImagineCare finns för vårdverksamheter oavsett om de drivs regionalt, kommunalt eller privat. 

Redan idag erbjuds plattformen inom regionalt upphandlade avtal till vårdverksamheter i Region Jämtland Härjedalen och Region Östergötland.

Ett verktyg för din vårdverksamhet

Egenmonitorering kan hjälpa din verksamhet på många sätt och befintliga vårdgivare på vår plattform beskriver det bland annat som ett verktyg för 

  • Ökad tillgänglighet och minskade väntetider
  • Effektivt nyttjande av vårdresurser   
  • Bra koll på stora patientgrupper
  • En behovsstyrd verksamhet
  • Stärkt besluts- och uppföljningsstöd
  • Kompetensutveckling och engagerad vårdpersonal


Vill du veta mer om vår lösning för vårdgivare?

BlodtrycksmatareGraviditetsdiabetesUtrustning_SpirometerPulsoximeterCWA-sjukskooterska-Isabelle

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ImagineCare använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies