Egenmonitorering direkt i journalsystemet

ImagineCare har ett långsiktigt och exklusivt samarbete med Cambio, tillsammans tar vi egenmonitorering till nästa nivå för sjukvården. Samarbetet mellan ImagineCare och Cambio utgör en helhetslösning för modern vård och kallas Cambio Remote Patient Monitoring (Cambio RPM).

Samarbetet gör det möjligt att integrera vår lösning för egenmonitorering direkt i vårdinformationssystemet COSMIC. En integrerad lösning med en ingång för vårdpersonalen, som underlättar vardagen för de som arbetar med systemen dagligen.

Vill du veta mer om egenmonitorering direkt i journalsystemet? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

cwa med datorska¨rn Cosmic patientsida o¨versikt med kommunikationsflik

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies