Tre frågor till astmasköterskan Cecilia

07 May 2024

Inför Världsastmadagen 2024 ställde vi tre frågor till astma/KOL-sjuksköterskan Cecilia Lago från Boxholms vårdcentral. Hon har jobbat länge med ImagineCares och AsthmaTuners lösning för egenmonitorering av astmapatienter i Region Östergötland.

Bild Lago_3 frågor

Hur arbetar du med egenmonitorering idag?

Idag använder jag egenmonitorering som kompletterande arbetssätt för ungefär halva min patientgrupp med astmatiker som regelbundet inhalerar kortison. De kallas då inte på årsbesök, utan bokas in eller har kontakt med mig genom chatten när behov uppstår.

En annan ambition är att alla mina astmapatienter som kan ska anslutas, och att rutinbesöken därmed fortsätter att ersättas med egenmonitorering och med behovsstyrda besök.

Hur har egenmonitoreringen påverkat din arbetssituation?

Egenmonitoreringen har gett mig en bättre översikt. Till exempel får jag en bättre bild över deras astmasymtom och när de infaller, och kan då göra åtgärder som gynnar patienten i tid. Men det har även underlättat mitt jobb, eftersom patienten sköter mycket själv. De kontrollerar sin lungfunktion regelbundet och får en automatisk individanpassad behandlingsplan efter varje test, men de får också en ökad förståelse kring hur astman varierar över tid vilket hjälper till att förebygga och mildra skov.

Vad är ambitionen framåt?

Jag vill fortsätta ansluta nya patienter och jobba mer med funktioner så som digitala videobesök. Jag vill också fortsätta genomföra spirometrier på distans när det behövs, tex om patienten haft okontrollerad astma en tid.

En annan ambition är att alla mina astmapatienter som kan ska anslutas, och att rutinbesöken därmed fortsätter att ersättas med egenmonitorering och med behovsstyrda besök.

Boxholm_Öppet hus dec -23
Boxholm_Öppet hus dec -23_2

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies