ImagineCare stärker upp styrelsen med två nya ledamöter

03 June 2024

Idag har Jonas Båtelson och Johanna Rastad utsetts till nya ordinarie styrelseledamöter i ImagineCare. De har båda lång erfarenhet från hälsosektorn och kommer att bli viktiga tillskott för att nu ta ImagineCare till nästa nivå.

Jonas och Johanna tillsätts i ImagineCares styrelse i en tid när intresset för egenmonitorering är högre än någonsin, såväl i Sverige som globalt. I Sverige märks det inte minst på regionmarknaden, där flera viktiga upphandlingar initierats under 2023 och 2024 och där ImagineCare både enskilt och i partnerskap med Cambio Group visat stor konkurrenskraft.

Det är en spännande tid för egenmonitorering generellt och för ImagineCare specifikt. Därför är vi särskilt glada att välkomna så starka styrelsemedlemmar som Jonas och Johanna, jag är övertygad om att deras kompetens och erfarenhet kommer hjälpa oss att maximera alla de möjligheter som nu står framför oss, säger Annette Brodin Rampe, VD på ImagineCare.

Johanna Rastad har över 15 års erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn, såväl från ledande operativa roller som investerare och styrelsemedlem.

Innovativ teknik och preventiva insatser i tid är två viktiga komponenter för att lösa de vårdutmaningar vi står inför. ImagineCare möjliggör effektiv distansmonitorering med en högre grad av kontroll över den egna hälsan, det kommer göra stor skillnad för vården och jag är glad över att få möjlighet att bidra till den fortsatta utvecklingen, säger Johanna.

Jonas Båtelson har bakgrund som managementkonsult med lång erfarenhet från startup- och scaleup-bolag inom hälsosektorn, däribland kommersiella utrullningar både i Europa och i USA.

Utvecklingen av digitala vårdprotokoll går snabbt framåt, men att göra dem tillämpbara i alla delar av sjukvården är en stor utmaning. ImagineCare har en nyckelposition i att accelerera implementeringen. Jag ser fram emot att bidra till ImagineCares fortsatta resa och ökad tillgänglighet av nya digitala innovationer till patienter och medicinsk personal, säger Jonas Båtelson.

Samtidigt som Johanna och Jonas väljs in avböjer Johan Brun och Malin Söderlund omval till sina uppdrag som styrelseledamöter. Malin Söderlund behåller fortsatt sin roll som vice VD på ImagineCare.

Om ImagineCare
ImagineCare erbjuder en ledande plattform för egenmonitorering, en digital vårdtjänst där patienten mäter sina värden hemifrån med direktkontakt till vårdpersonalen via en app. Vår lösning har utvecklats tillsammans med vårdpersonal för en enklare, säkrare och mer tillgänglig vård. Vi är idag aktiva i tre regioner där tusentals patienter använder ImagineCare för en tryggare vardag.

Jonas_Johanna_IC

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies