Malin Söderlund ny vice VD på ImagineCare

01 February 2024

ImagineCare har skördat stora framgångar under 2023 och för att säkra fortsatt tillväxt kliver nu Malin Söderlund in i en nyinstiftad roll som vice VD. I rollen kommer hon främst att fokusera på nationell och internationell expansion.

Malin har lång erfarenhet av digital utveckling av vården, senast från en position som Head of Business Development på Tietoevry. Hon har även haft ledande positioner på företag som Philips, Medtronic och Rhapsody (fd CareCom), samt varit en aktiv styrelsemedlem i ImagineCare sedan 2022.

Jag har följt ImagineCare under många år och imponerats av hur vi utvecklat användandet av egenmonitorering i vårdsverige och drivit fram ImagineCare till en marknadsledande position. Nu ser jag fram emot att i en mer operativ roll driva den fortsatta omställningen, både i Sverige och utomlands, så att ännu fler får ta del av den nära och trygga vård som egenmonitorering innebär, säger Malin Söderlund. 

ImagineCare har idag ca 3 500 aktiva patienter i Sverige, inom både primärvård, specialistvård, slutenvård och hemsjukvård. Under 2022 och 2023 har bolaget skördat viktiga framgångar såväl inom implementering som med nya samarbeten.

Sverige har vaknat och tillsammans med våra regioner har vi under 2023 visat att egenmonitorering förtjänar att ta plats i verklighetens Nära vård. 2024 och framåt är egenmonitoreringens tid, med stor möjlighet för Sverige att ta en vägvisande roll även internationellt. I den här fasen av ImagineCares resa kommer Malin att vara en fantastisk resurs och efter ett nära samarbete i styrelserummet är jag väldigt glad att få henne ombord även i ledningen, säger Annette Brodin Rampe, VD.

Malin tillsätts som vice VD idag den 1 februari.

Om ImagineCare
ImagineCare erbjuder Sveriges ledande plattform för egenmonitorering, en digital vårdtjänst där patienten mäter sina värden hemifrån med direktkontakt till vårdpersonalen via en app. Vår lösning har utvecklats tillsammans med vårdpersonal och är en avgörande nyckel i omställningen till Nära vård. Vi är idag aktiva inom tre regioner i Sverige där tusentals patienter använder ImagineCare för en tryggare vård. 

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies