Peter Gille blir ny styrelseordförande för ImagineCare AB

22 February 2022

Peter Gille utses till ny styrelseordförande för ImagineCare AB, vilket beslutades på en extra bolagsstämma den 22 februari. Han tar över efter Henry Sténson som innehaft rollen i 2 år. Henry kommer att fortsätta som ledamot i styrelsen.

Med ett stort intresse för digitaliseringens möjligheter i vården och med över 30 års erfarenhet inom IT och hälsa, bland annat som VD för Cambio Group, blir Peters kunskap en viktig resurs för att säkra ImagineCares ledande position inom egenmonitorering.

Marknaden för egenmonitorering är fortfarande i sin linda med väldigt spännande år framför sig. ImagineCare har med sitt ständiga fokus på utveckling stora möjligheter att förbli ledande och fortsätta hjälpa vården att bli både effektivare och tryggare. Jag ser fram emot att som styrelseordförande leda oss vidare på den resan, säger Peter Gille.
Jag välkomnar Peter som ny styrelseordförande för ImagineCare, säger VD Annette Brodin Rampe. Hans gedigna erfarenhet från att ha arbetat med införande av vårdsystem inom regionerna kommer att bidra starkt till vår fortsatta resa med att skala upp egenmonitorering i vårdsystemen både i Sverige och internationellt. Vi delar visionen om förebyggande hälsa och att egenmonitorering är en möjliggörare för omställningen av vården fortsätter Annette.

Bolagsstämman beslutade även att utse Johan Brun och Malin Söderlund till nya ordinarie styrelseledamöter samt omval av Torgny Hellström. Johan Frenckner kvarstår som styrelsesuppleant. Per Båtelson och Gunnar Németh har avböjt omval.

Om Peter Gille

  • Utbildning: Systemvetenskap på Uppsala universitet samt ekonomi och executive MBA från École des Ponts Business School i Paris och Edinburgh
  • Yrkeskarriär: Drygt 30 år i IT-branschen i ledande positioner på produkt- och tjänsteföretag såsom Oracle, Nexus och Cambio Healthcare Systems
  • Tidigare styrelseuppdrag: Readsoft, Advenica, Kvalprak
  • Nuvarande styrelseuppdrag: MSAB, Leanon, XMR Reality

Om ImagineCare
ImagineCare är ledande inom egenmonitorering, en digital vårdplattform där patienten skickar in sina värden hemifrån med direktkontakt till vårdgivaren via en app. Vår lösning har utvecklats med vårdpersonalen och patienterna i fokus och är en nyckel i omställningen till Nära vård.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies