Vår lösning för dig som arbetsgivare

ImagineCare gör det möjligt för dig som arbetsgivare att förebygga arbetsrelaterad ohälsa, såsom stress. Medarbetaren kan kontinuerligt rapportera sina värden, antingen manuellt eller via Bluetooth, samt svara på frågor om symtom och mående. Det ger dig som arbetsgivare möjlighet att tidigt fånga upp medarbetare som är i riskzonen att drabbas av utmattning.

Utmattning och stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Utmattningssyndrom leder ofta till långvariga sjukskrivningar och är en stor kostnad för såväl den enskilda individen som för arbetsgivaren och samhället i stort.

Egenmonitorering som företagshälsovård - hur fungerar det?

Genom att kontinuerligt följa upp medarbetares fysiska och mentala hälsa, allt ifrån upplevd stressnivå till förhöjt blodtryck och perioder av upprepad sjukfrånvaro, kan man tidigt fånga upp medarbetare som är i riskzonen att drabbas av utmattning. 

Lösningen kan användas av både små och stora företag vid flera olika situationer, till exempel som

  • Screening och förebyggande hälsovård för alla anställda
  • Preventivt verktyg vid arbetstoppar, förändringar eller indikationer på oro och stress
  • Del i en rehabprocess
En användarvänlig app med direkt koppling till vårdpersonal

Grundprincipen är att medarbetaren får tillgång till ImagineCares app. I appen kommer personen kontinuerligt få svara på ett så kallat KEDS-formulär (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) där man skattar koncentrationsförmåga, minne, kroppslig uttröttbarhet, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för sinnesintryck, kravupplevelse, irritation och ilska. Det finns också möjlighet att komplettera med organisationens egna frågeformulär samt blodtrycksmätning.

Resultaten syns direkt av både medarbetaren och våra sjuksköterskor, som ger medarbetaren ett kontinuerligt stöd under hela användandeperioden.

Flexibla rapporter anpassade för er organisation

Arbetsgivaren får tillgång till data och statistik över organisationens välmående för att utvärdera och analysera. För medarbetaren är det viktigt med integritet och dataskydd. ImagineCare garanterar att uppgifter som lämnas hos oss är helt säkra och givetvis följer vi kraven för dataskydd och integritet.

Tilläggsfunktioner

Vi utvecklar lösningen tillsammans med er som arbetsgivare så att den passar er organisation. Exempel på tilläggsfunktioner är

  • Blodtryck med uppkopplad blodtrycksmätare
  • Fysisk aktivitet
  • Steg och sömn
  • Levnadsvanor
  • Personanpassad monitorering för medarbetare med specifika diagnoser, till exempel diabetiker och astmatiker


Vill du veta mer?

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies