ImagineCare för dig som vårdgivare

Vård ska ges på lika villkor och den med störst behov ska få vård först. Egenmonitorering, även kallat distans- eller hemmonitorering, möjliggör ett patientcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och hälsa. ImagineCare är en plattform med inbyggt beslutsstöd som kan användas för egenmonitorering av de flesta patientgrupper inom bland annat primärvård, specialistvård, slutenvård och företagshälsovård.

Nära vård på distans

Plattformen hjälper dig som vårdgivare att standardisera och underlätta egenvård och kommunikation med patienter som har kroniska sjukdomar eller som använder egenmonitorering i förebyggande syfte. En enkel, användarvänlig och pedagogisk design underlättar monitoreringen och ger en bra överblick för en större patientgrupp. Inbyggt i systemet finns ett beslutsstöd som gör det lättare att fatta beslut om eventuella åtgärder vid avvikande hälsodata. 

Den individuella hälsoplanen upprättas i plattformen när patienten ansluts till tjänsten och kan därefter redigeras vid behov. Hälsoplanen synliggör vilka flöden patienten är ansluten till, vilka målvärden patienten har och hur ofta personen ska registrera sina mätvärden eller svara på frågeformulär och självskattningar. Hälsoplanen delas med patienten i ImagineCares app för patienter. 

Du som vårdgivare notifieras automatiskt i de fall rapporterade hälsodata avviker, detsamma gäller om patienten inte följer hälsoplanen. Du kan då ge individanpassat egenvårdsstöd till patienten via chatt eller videosamtal. Notifieringarna delas in i olika prioriteringsgrad som gör att du eller dina kollegor snabbt uppmärksammas på patienter med allvarligare problem.

Ett verktyg för din vårdverksamhet

Egenmonitorering kan hjälpa din verksamhet på många sätt och befintliga vårdgivare på vår plattform beskriver det bland annat som ett verktyg för 

  • Ökad tillgänglighet och minskade väntetider
  • Effektivt nyttjande av vårdresurser   
  • Bra koll på stora patientgrupper
  • En behovsstyrd verksamhet
  • Stärkt besluts- och uppföljningsstöd
  • Kompetensutveckling och engagerad vårdpersonal


Vill du veta mer om vår lösning för vårdgivare?

BlodtrycksmatareGraviditetsdiabetesUtrustning_SpirometerPulsoximeterCWA-sjukskooterska-Isabelle

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ImagineCare använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies