Mätenheter

ImagineCare erbjuder mätenheter för att följa upp patientens hälsoparametrar, t.ex. Bluetooth-anslutna enheter som automatiskt samlar in data om värden så som blodsocker, blodtryck, puls, syremättnad och vikt.

Mätenheter

Genom ImagineCare kan vårdgivaren beställa relevanta mätenheter åt patienten. Dessa kan antingen levereras till vårdgivarens mottagning eller direkt hem till patienten. Mätenheterna kopplas via Bluetooth till patientapplikationen så att mätdata överförs automatiskt. Idag kan patienten mäta följande hälsoparametrar via Bluetooth-anslutna mätenheter: blodsocker, blodtryck, puls, syremättnad och vikt. Det finns även stöd för att manuellt mata in värden för temperatur och fysisk aktivitet samt steg och sömn genom Apple Hälsa/Google Fit. Mätenheterna kompletteras kontinuerligt i dialog med våra kunder. Nya fabrikat av mätenheter läggs till och nya typer av sensorer tillförs plattformen för att utöka förmågan att monitorera patientens tillstånd.

Det är viktigt att uppföljning inte enbart gäller medicinska parametrar. ImagineCares lösning samlar därför även in hälsodata från validerade frågeformulär.

Läs mer om de mätenheter vi tillhandahåller. 


BlodtrycksmatareGraviditetsdiabetesPulsoximeterPatient_Diabetes  MasoudAstma

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies