Mätenheter & klassificering

Mätenheter

Genom ImagineCare kan vårdgivaren beställa relevanta mätenheter åt patienten. Dessa kan antingen levereras till vårdgivarens mottagning eller direkt hem till patienten. Mätenheterna kopplas via Bluetooth till patientapplikationen så att mätdata överförs automatiskt. Idag kan patienten mäta följande hälsoparametrar via Bluetooth-anslutna mätenheter: blodsocker, blodtryck, puls, syremättnad och vikt. Det finns även stöd för att manuellt mata in värden för temperatur och fysisk aktivitet samt steg och sömn genom Apple Hälsa/Google Fit. Mätenheterna kompletteras kontinuerligt i dialog med våra kunder. Nya fabrikat av mätenheter läggs till och nya typer av sensorer tillförs plattformen för att utöka förmågan att monitorera patientens tillstånd.

Det är viktigt att uppföljning inte enbart gäller medicinska parametrar. ImagineCares lösning samlar därför även in hälsodata från validerade frågeformulär.

Läs mer om de mätenheter vi tillhandahåller.

Klassificeringar och standarder

ImagineCares plattform är från start utvecklad med kvalitet i fokus. Vårt starka fokus på kvalitet framgår även av vårt kvalitetsledningssystem. Vår produkt är för närvarande klassad som MDD klass 1. Vi kommer även att certifiera vår produkt enligt MDR, den nya förordningen för medicintekniska produkter. 

ImagineCare tillämpar idag dessa standarder:

  • Kvalitet, ISO 13485 (Medical devices – Quality Management Systems)
  • Mjukvaruutveckling, IEC 62304 (Medical device software – Software life cycle processes)
  • Säkerhet, ISO/IEC 27001 (Information security, cybersecurity and privacy protection)
  • Risk, ISO 14971 (Riskhantering för medicintekniska produkter)


BlodtrycksmatareGraviditetsdiabetesPulsoximeterPatient_Diabetes  MasoudAstma

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

ImagineCare använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies