Inspiration

Cecilia Lago_Boxholm_BW

07 May 2024Inspiration

Tre frågor till astmasköterskan Cecilia

Inför Världsastmadagen 2024 ställde vi tre frågor till astma/KOL-sjuksköterskan Cecilia Lago från Boxholms vårdcentral. Hon har...

Fanny Jonasson

18 December 2023Inspiration

Ökad tillgänglighet och minskad stress med egenmonitorering

Fanny Jonasson är enhetschefen som använt egenmonitorering som verktyg för att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen - och...

Petra Jacobson

15 November 2023Inspiration

Hon har knäckt koden för egenmonitorering av KOL-patienter

Petra Jacobson är specialistsjuksköterskan och doktoranden i Linköping som med frustration som bränsle har skapat en helt...

Peter Fremner

17 October 2023Inspiration

Han driver Östergötlands digitala hjärtsviktsmottagning

Peter Fremred är distriktssköterskan som startat en digital hjärtsviktsavdelning med egenmonitorering som nav.

Jan Hansson

18 September 2023Inspiration

”Jag har jobbat med egenmonitorering sedan 2009”

Jan Hansson är överläkaren i Östersund som flyttat från sjukhuskorridoren till prevention och som nu ska se till att egenmonitorering...

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies